سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمهدی ویسه –
حسین حیدری –
مراد شمسی –
حمیده شکاری –

چکیده:

یکی ازمهمترین ویژگی سازمان های ارزشی و اسلامی ارتقا حس خود کنترلی دراعضای آنان می باشد کنترل و خودکنترلی ازمهمترین ابزارها و وسائل برای نیل به اهداف سازمانی به حساب آمده و به جرات م یتوان گفت تمامی تلاشهای که تا کنون درمزنیه تلفیق هدفهای فرد و سازمان انجام شده درجهت دستیابی به این موضوع مهم بوده است درحقیقت خودکنترلی ایجاد حالتی است دردرون فرد که اورا به انجام وظایفش متمایل می سازد بدون آنکه عامل خارجی اورا تحت کنترل داشته باشد هدفی که درخود کنترلی دنبال میشود ارایه یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده است و دربرابر انواع مشکلات ازخ ود مقاومت نشان میدهد این وضعیت درفرد بدون داشتن ایمان به خداوند و اصل معاد براحتی امکان پذیر نبوده و تنها با چنین نگاه و اعتقادی است که فرد خود را درمقابلخداو وجدان خود مسئول میداند نه درمقابل مافوق لذا دراین مقاله ضمن مرور مختصر سازمان های ارزشی و معنوی تعریف و تحلیل سطوح مختلف فرایند کنترل به بررسی مولفه های موثربرابعاد خود کنترلی ازمنظر متون مقدس ازجمله قران کریم و نهج البلاغه خواهیم پرداخت