سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جهانگیر پرهمت – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
رسول پرهمت – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد آبهای زیرزمینی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

دبی پایه جریان قابل دسترسی است که درمدیریت و برنامه ریزی منابع آب اهمیت ویژه ای دارد در مناطق کارستی دبی پایه بطور عمده از سفره های کارستی تامین می شود در نتیجه دانستن چگونگی رفتار سفره های کارستی در تخلیه ذخیره های دینامیکی خود که دبی پایه را ایجاد می نمایند لازم می باشد نیاز به روابط منطقه ای جهت براورد دبی پایه به عنوان مهمترین شاخص حجم دینامیک حوضه های کارستی براساس پارامترهای قابل دسترس فیزیکی و اقلیمی به روشنی ضروری است هدف از این تحقیق دستیابی به رابطه بین دبی پایه و برخی پارامترهای فیزیوگرافی و اقلیمی حوضه کرخه می باشد حوضه کرخه به دلیل وسعت قابل توجه سازندهای کارستی آن جهت تحلیل ابدهی بخصوص مولفه جریان پایه انتخاب و بدین منظور داده های آبدهی ۲۰ ایستگاه هیدرومتری حوضه کرخه با دوره آماری ۲۵ ساله مورد بررسی قرارگرفت.