سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسنیه اسماعیلی – کارشناس ارشد اداله کل منابع طبیعی استان ایلام
منصور فتحی زاده – دانشجوی کامپیوتر

چکیده:

آلایندگی محیطهای شهری به وسیله هواویزه ها و گردوغبار ناشی از طوفان درخاورمیانه و ایران به ویژه درسالهای اخیر به یکی از معضلات زیست محیطی دراین مناطق تبدیل شده که بدون شک همکاریهای بین منطقه ای و استفاده از تجربیات بین المللی حل آن را اجتناب ناپذیر نموده است مطالعه این پدیده تنها با اکتفا برارقام و آمار امکان پذیر نمی باشد از طرفی عامل به وجود آورنده طوفانهای گردوغبار از تنوع زیادی برخوردار است و آشکارترین آنها فقر پوشش گیاهی خشکی خاک و شیب کم دشت و … می باشد استان ایلام درغربی ترین نقطه از ایران از این امرمستثنی نبوده و تاثیرات گردوغبار از جنبه های مختلف اگر از سایر شهرهای غربی بیشتر نبوده کمتر هم نیست دراین تحقیق ضمن مطالعه و بررسی گردوغبار دراستان ایلام این پدیده از نظر آماری زیست محیط یو اقلیمی مورد تحلیل قرارگرفته و از مقایسات آمارهای به روز و تعیین ترکیب رنگی پوشش گیاهی FCC445 این نتیجه حاصل گردید که از عوامل مهم رخ دادن این پدیده و شدت گرفتن آن خشک شدن تالاب هورالعظیم درجنوب عراق و اواخر حکومت بوده است