سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو قهقائی نظام آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس فناوری اطلاعات
ابراهیم تیموری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

افزایش روزافزون رقابت شرکت ها را بران داشته تا با برون سپاری بخشی یا تمام فعالیت های لجستیکی خود بتوانندب رتوانمندی ها و قابلیت های کلیدی خود بیشتر تمرکز کنند این مساله فرصت بزرگی را برای شرکت های فراهم کننده خدمات لجستیک فراهم کرده است اما استفاده ازا ین فرصت ها با توجه به وجود شرکت های مشابه دربازار و پیچیدگی و تنوع انتظارات مشتریان باعث شده است که این شرکت ها برای ارایه این خدمات به شیوه ای اثربخش و کارا نیاز به ایجاد روابطی مستمر و نزدیک با شرکای تجاری خودداشته باشند این روابط و مشارکت توانمندی و انعطاف پذیری آنها را درپاسخ به نیازهای مشتریان ارتقا می دهد با توجه به پراکندگی ادبیات دراین حوزه و عدم وجود یک دیدجامع نسبت به این مساله دراین تحقیق به تحلیل مشارکت درزنجیره تامین درشرکت های فراهم کننده خدمات لجستیک پرداخته شده و فاکتورهای اصلی آن از جمله محدودیت مشارکت میزان آن با توجه به خدماتی که ارایه میشود و شکلهای مختلفی که درآنها تحقق می یابد مطرح و بررسی میگردد.