سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهرام بهادری حقیقی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
بابک وکیلی –
رحیم غیور –

چکیده:

دراین مقاله مدولاتور فاز براساس موجبر کریستال فوتونی با خاصیت غیرخطی بررسی و تحلیل شده است با مقایسه دو ساختار با شبکه های مختلف از موجبر تاثیر پایین بودن سرعت گروه در کاهش طول مدولاتور نشان داده شده است موجبر با نقطه کار مناسب روی مد انتشاری برای طول موج ۱/۵۵μm طراحی شده و مد انتشاری در نمودار پراکندگی موجبر بطور دقیق تحلیل گردیده است درنهایت مولفه ی میدان الکتریکی پرتو نور به منظور مشاهده ی شیفت فاز ارائه شده است.