سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد رضازاده – دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات مجتمع آموزش عالی کازرون (عضو باشگا
حسین رضازاده – کارشناس ارشد باستان شناسی
زمزم رضازاده – کارشناس مهندسی صنایع غذایی(عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد وا

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری به عنوان بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار می رود. گردشگری، صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عومل موثر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر منطقه است. جزیره قشم در میان آب های خلیج فارس و در یک محیط بکر و دور از هیاهوی شهرهای پرجمعیت و شلوغ کشور قرار دارد و با توجه به ویژگی های محیطی، ظرفیت های اکوتوریسمی و ژئوتوریسمی، جاذبه های فرهنگی و انسانی آن و نزدیکی به کشورهای حوزه خلیج فارس و همین طور برخورداری از منطقه آزاد تجاری- صنعتی، م یتواند با مدیریت و برنامه ریزی علمی به قطب گردشگری مهمی در سطح منطقه تبدیل گردد و یکی از محورهای مهم گردشگری کشور باشد. تحلیل های حاصل از آنالیز PEST و SWOT نشان می دهد که این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقه نمونه گردشگری، تعدد تصمیم گیران و مسایل مدیریتی، کمبود زیرساخت ها و ضعف تبلیغات را به عنوان موانع اساسی در راه رسیدن به این هدف در مقابل خود دارد. با این حال، وجود زمینه اشتغال زایی، درآمد ارزی و سرمای هگذاری زیر بنایی، مهمترین فرص تها و وجود آثار تاریخی، جاذبه های ورزشی- تفریحی و برخورداری از سواحل شنی و جذابیت های طبیعی و تاریخی به عنوان نقاط قوت و جاذب در کنار امکان توسعه و اصلاح نهادهای مدیریتی، تقویت تبلیغات، تعامل و همفکری بین مسئولان منطقه آزاد و سازما نهای مرتبط با گردشگری و مردم و توسعه اکوتوریسم، از مهم ترین رهیافت ها به منظور توسعه گردشگری این ناحیه تلقی می گردند. بنابراین در سالی که به نام سال جهاد اقتصادی نام گذاری شده است توجه به مقوله گردشگری بسیار مهم م یباشد.