سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

موسی مظلوم – استادیار گروه عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
حجت حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

بتن بعد از آب، به عنوان یکی از مصالح پر مصرف در جهان میباشد، که اثرات مخربی در محیط زیست اعمال میکند. با در نظر گرفتن جایگاه کشورمان و روند رو به رشد در تولید سیمان، ضروری است ضمن توجه ویژه به اثرات منفی صنعت سیمان و به تبع آن بتن بر محیط زیست با برنامهریزی اصولی در کاهش آلایندگیهای مرتبط گام برداشت. این مقاله به تحلیل بحرانهای زیست محیطی صنعت سیمان پرداخته، جایگاه ایران در تولید سیمان را بررسی مینماید. همچنین چگونگی بهرهگیری مناسب از منابع، تجهیزات و مصرف انرژی در آینده بتن را بیان میکند، با بیان شیوههای نوین و قابل اجرا به حداقل رساندن آثار مخرب در محیط زیست میپردازد تا دست اندرکاران این صنعت و عوامل محیطزیست قبل از شیوع بیشتر و بروز مشکلات حادتر در حداقل کردن معضلات گام بردارند و از راهکارهای بیان شده حداکثر استفاده را بنمایند.