سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسنی – دانشجو مهندسی عمران موسسه آموزش عالی کرمان

چکیده:

شهر قم بعنوان یکی از متراکم ترین شهرهای ایران و دومین شهرمذهبی کشور همواره با مشکل حمل و نقل مواجه بوده است. در اینمقاله سعی شده است تا راه حل های مناسب جهت کاهش و کنترلترافیک این شهر ارائه شود. با بررسی وضعیت و تعداد سفرهایروزانه در مسیرهای منتخب مشخص گردید که سیستم موجود به دلیلتراکم معابر و کاهش ظرفیت، پاسخگوی تقاضای سفر در سال طرحرا نمی باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته بکارگیری از مونوریلو مترو در کنار بهبود کیفیت سرویس دهی ناوگان حمل و نقل عمومیو توسعه منطقی آن می تواند راهکاری مناسب در جهت کاهش مشکلاتترافیکی شهر قم باشد.