سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک وکیلی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز
شهرام بهادری حقیقی – دانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله مدولاتور فاز بر اساس موجبر کریستال فوتونی شبکه مثلثی با خاصیت غیرخطی بررسی و تحلیل شده است. موجبر با نقطه کار مناسب روی مد انتشاری، برای طول موج μm1.55 طراحی شده و مد انتشاری در نمودار پراکندگی موجبر به طور دقیق تحلیل گردیده و مؤلفه ی میدان الکتریکی پرتو نور به منظور مشاهده ی شیفت فاز ارائه شده ا ست. در نهایت اثر پارامترهای ساختاری مختلف موجبر در مدانتشاری آن به طور کامل بررسی و مقایسه شده است