سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین عشیر – دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار
فراز فروتن – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد دزفول
وحیده صادقی – دانشجوی کارشناسی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف تهران

چکیده:

کاوش داده ها یکی از تکنیکهای حائز اهمیت رو به رشد معروف به داده کاوی اکتشافی می باشد که در علوم گوناگون مهندسی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد تحلیل داده ها زمینه مناسبی را برای بسیاری از کاربردهای محاسباتی فراهم آورده است الگوریتم های خوشه بندی برای دستیابی به خلاصه سازی داده ها مورد و فرایند گروه بندی داده ها براساس شباهت میان آنها می باشد خوشه بندی می تواند به عنوان یک مرحله پیش پردازش جهت استخراج کلاسهای الگو برای دسته بندی همراه با ناظر در مراحل بعدی مورد استفاده قرار گیرد دراین مقاله اعتبار سنجی داخلی و خارجی خوشه ها مورد بررسی قرارگرفته است این مقاله از جنبه های مختلف تئوری خوشه بندی را مورد بررسی قرار خواهد داد و مقدمه ای برای مقالات دیگر در زمینه الگوریتم های خوشه بندی موازی مبتنی بر یادگیری ترکیبی می باشد.