سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وجیهه مشعوف – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
فائزه بهرامی –

چکیده:

زلزله یکی از بلایا و حوادث طبیعی است که هر از چندگاهی در گوشه ای از جهان رخ می دهد. کشور ما نیز درمنطقهای از کره زمین قرار داردکه از نگاه زمین ساختی و لرزه خیزی بسیار نا آرام و پرتحرک است. مطالعات لرزهخیزی یک منطقه میتواند به شناسایی گسلهای فعال و حتی گسلهای پنهان آن منطقه کمک نماید. استان خراسان جنوبی یکی از مناطق فعال لرزهای در شرق ایران می باشد. در این مقاله سعی بر آن است که خطرزمین لرزه در استانخراسان جنوبی منطقه ی قائن، گزیک، بیرجند و شاهرخت را بر اساس اطلاعات و دادههای موجود بررسی کرد ومیزان خطر نسبی زلزله را ارزیابی نمود