سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی کامپیوتر، برق و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ملیحه ابراهیمی – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
علی برومندنیا – استادیار دانشگاه پیام نور تهران مرکز

چکیده:

تعدادکاربران شبکه های اجتماعی روبه افزایش است و از آنجایی که این کاربران اطلاعات شخصی خود را به راحتی دراختیاردیگران قرار میدهند حفاظت از محرمانگی یکی از مسائل مهم دراین شبکه ها می باشد علیرغم ایجادبرخی سیاست های محرمانگی از سوی سایت های شبکه های اجتماعی همچنان این سایت ها رخنه پذیرمی باشند حمله کنندگان توسط روش مهندسی اجتماعی می توانند اطلاعات حساس را بدست آورده و مورد سوء استفاده قراردهند دراین میان رفتارکاربران درحفاظت ناکافی از اطلاعات منتشر شده منجر به ساده ترشدن کارحمله کننده وشدت حملات می شود ازمونهای مختلف برروی کاربران شبکه های اجتماعی نشان میدهد که اغلب کاربران بسیاری از اطلاعات مهم و شخصی خود را دراین شبکه ها قرار میدهند و بدون هیچ شناخت و تحقیقی پیشنهادات دوستی را می پذیرند پس از آن اشخاص ناشناس می توانند به راحتی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند به منظور حل مشکلات محرمانگی برنامه کاربردی مبتنی بروبی ارایه شده است که به کاربران برای محدود کردن دسترسی دوستانشان به اطلاعات شخصی کمک می کند.