سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین حاجی زاده – استادیار دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
محمد رضا گیخاوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق ، دانشگاه صنعتی شاهرود، شا

چکیده:

با توجه به سیاستهای وزارت نیرو در بکارگیری هرچه بیشتر منابع تولید پراکنده در تولید انرژی برق، بیتردید حضور این منابع تولید در شبکه های توزیع پر رنگتر از گذشته خواهد بود. به همین منظور جهت ایجاد درک بهتر از تاثیرهای تولید پراکنده بر شبکه های توزیع، در این تحلیل یک نمونه واقعی نیروگاه آبی میکرو جهت نصب در استان لرستان و در نزدیکی شهر بروجرد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا شبکه مدلسازی میشود، و با استفاده از نرم افزارهای Digsilent و PSCAD اقدام به بررسی پارامترهای فنی آن از جمله ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو میگردد، همچنین انواع اتصالکوتاهها برحسب محل خطا و حالت جزیرهای و تاثیر اتصال این نیروگاه در وضعیت شبکه و اثرات متقابل مورد ارزیابی قرار میگیرد .