سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزاد رحیمی موگویی – عضو هیئت علمی دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان
فریماه رحیمی موگویی – دانشجوی دکتری مدیریت و اقتصاددارو

چکیده:

دردهه های اخیر شرکت ها سازمان های پیشروبا برون سپاری فعالیت های خود به سرویس دهندگان گوناگون برفعالیت های اصلی خود متمرکز شده و با ایجاد نظارت و کنترلهای اثربخش درراه رسیدن به اهداف خود موفق تر بوده اند دراین میان برون سپاری فعالیت های مرتبط با منابع انسانی HR-BPO برای بسیاری از سازمان ها یکی از گزینه های اصلی دربین مجموعه فعالیت های آن سازمان م یباشد انتخاب اینکه چه فعالیته هایی را به خارج سازمان بسپاریم بستگی به بسیاری از ویژگی های سازمان دارد دراین مقاله پس از مرور نظریات مختلف دررابطه با برون سپاری فرایندهای مرتبط با منابع انسانی روشهای موفقیت درنظارت درون سازمانی و مواردمورد نیاز جهت تحلیل و انتخاب فعالیت های نامزد برای برون سپاری با بررسی ۵ شرکت اصلی از مجموعه شرکت های قطعه ساز خودرو وابسته به شرکت خودروسازی سایپا واقع درشهرک های صنعتی سایپا گلپایگان به بررسی و تحلیل چگونگی برون سپاری فرایندهای متربط با منابع انسانی دراین سازمان ها پرداخته شده است و ضمن ارایه راهکارهایی جهت کاهش مخاطرات و افزایش مزایای آن ایده هایی جهت تحقیقات بیشتر دراین زمینه ارایه شده است