سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
صدیقه مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

چکیده:

توسعه روزافزون علوم منابع طبیعی درسطح دنیا ایجاد شاخه های نوینی از علوم و صنایع مربوطه را درپی داشته که هریک به نوبه خودقابلیت اثرپذیری از بوم سازهای طبیعی را دارا هستند دانش اکوتوریسم به عنوان یکی از پرمنفعت ترین علوم وابسته به منابع طبیعی و محیط زیست تلقی می شود که هنوز درایران به طور جدی بدان پرداخته نشدها ست وجود منابع طبیعی منحصربفرد اقلیم های گوناگون و … شرایط بسیارمناسب را برای توسعه صنعت اکوتوریسم درکشور مهیا نموده است این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد هدف ازپژوهش بررسی نحوه تاثیر گذاری اکوتوریسم براقتصاد کشور می باشد نتایج تحقیق گسترش اکوتوریسم براساس موازین علمی و استانداردهای جهانی نه تنها می تواند به بهبود کیفیت منابع طبیعی موجود کمک نماید بلکه از نابودی آنها نیز جلوگیری می کند و برتوسعه اقتصادی اجتماعی جوامع محلی و بومی که بخش جدایی ناپذیر از عرصه های منابع طبیعی را تشکیل میدهند نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.