سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امین ابراهیمی مقدم – عضو گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
مسعود سروقدی – عضو گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر
بهرام مهدوی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

چکیده:

بر اساس مطالعات صورت گرفته امروزه آب به عنوان یکی از معضلات توسعه پایدار به شمار می آید. با اینکه حدود ۷۵ درصد سطح زمین از آب پوشیده شده ، تنها قسمت اندکی از آن به عنوان آب شیرین و قابل استحصال مطرح می باشد. به عبارت دیگر رشد روز افزون جمعیت شهری ، وجود حجم عظیمی از فاضلاب ناشی مراکز جمعیتی و نگرانی های زیست محیطی از سویی و کمبود منابع آب شیرین از سوی دیگر ، ضرورت بهره بهره برداری مطلوب از پساب فاضلاب را گوشزد می کند.نیاز آبی به سرعت در منطقه در حال افزایش است و مقدار آب قابل دسترس در حال نزول به سوح بحرانی می باشد. یکی از راههایی که کمک می کند تا بر بحران بی آبی در منطقه غلبه کنیم ، استفاده مجدد از فاضلاب و آبهای بازیافتی است . در این مقاله تصفیه فاضلاب برای استفاده مجدد از دیدگاه بهداشتی ، استاداردها ، مقرارت و ضوابط مربوطه و خطوط راهنمای استفاده مجدد از فاضلاب در منطقه و ایران مطرح شده است. در نهایت آن دسته از پیشنهادات کلیدی که می تواند استفاده از فاضلابهای بازیافت شده را ارتقاء دهند و همزمان سلامتی انسانها را هم حفظ نمایند ارائه شده است