سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یزدان برجی خانی اوانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدعلی برخورداری – دانشیاردانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به مودهای مختلف شکست، وضعیت تشکیل مفصل پلاستیک در ناحیه اتصال تیر به ستون درسازه بتن آرمه، اثر آرماتورهای عرضی (خاموت ها) درافزایش مقاومت برشی وتامین شکل پذیری وظرفیت باربری بیشتر اتصال تیر به ستون، وضعیت تنش وکرنش پلاستیک بتن و آرماتورهای طولی و عرضی تیر و ستون، میزان جذب و اصتحلاک انرژی تحت اثر همزمان بار محوری و چرخه ای می پردازیم. یکی ازحساس ترین قسمت های سازه های بتن مسلح، ناحیه هسته اتصال تیر به ستون آن می باشد که به دلیل شرایط گیرداری، تمام لنگرهای خمشی، پیچشی و نیروهای محوری و برشی بین عضوهای متصل بهم را برعهده دارند. به همین دلیل چگونگی، مشخصات فنی، جزییات اتصال، وضعیت و عملکرد آن درقاب های بتن مسلح تحت اثرهمزمان بار محوری و بارهای جانبی سیکلی وارده به سازه ازاهمیت بسیاربالاوخاصی برخوردار می باشد. با استفاده از نرم افزار ABAQUS یک مدل آزمایشگاهی ازاتصال تیر به ستون بیرونی را مورد شبیه سازی و سپس اثرات هر یک از آیتم ها و پارامترهای فوق الذکر را، خصوصا اثر آرماتور های عرضی در ناحیه اتصال و در نزدیکی ناحیه اتصال تیربه ستون در اتصال بیرونی از سازه بتن آرمه را در جهت جذب انرژی، ظرفیت باربری وعملکرد بهتر اتصالات در قالب منحنی هیسترسیس جداگانه در مدل مورد بررسی قرار می دهیم.