سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

وحید رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،گروه جغرافیا ، دانشگ
عبدالصمد پناد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ،گروه جغرافیا ، دا

چکیده:

شهرها همواره در اثر نیروها و عوامل گوناگونی شکل می گیرند و توسعه می یابند. با افزایش جمعیت ، فعالیت و سرمایه گذاری به شدت توسعه می یابند و نظام و سازمان کالبدی شهر دستخوش تغییر و دگرگونی می شود. تغییر و دگرگونی در شهر ها با عنایت به این نکته کاربری زمین ها از قبل مشخص است ؛ از چالش های پیش روی مدیریت شهری می باشد. با توجه به این نکته که شهرداریها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلی ترین نقش را در اعمال کنترل بر ساخت و ساز و تغییر کاربری ایفا می کنند ، بایستی با قاطعیت بیشتری در این زمینه برخورد کنند و صرفا صدور رای بر جریمه به عنوان منبع درآمد برای شهرداری نباشد. این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی و کمی صورت گرفته با استفاده از اطلاعات حاصل از پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در منطقه دو شهرداری – زاهدان ، در دهه ۰۱ روند ساخت وسازها و تخلفات ساختمانی و میزان صدور آرا در کمیسیون ماده ۱۰۰ باتوجه به نوسانات زمین و مسکن مورد بررسی قرار گرفته است . در بررسی صورت گرفته نشان می دهد که این تخلفات در روندی همگام با توسعه شهر و ساخت و سازهای آن در محلا ت مختلف این منطقه بوده است و نشان دهنده آن است که این تخلفات یک روندی صعودی داشته است ؛ بدین صورت که با افزایش عوامل تاثیر گذار بر بر بازار زمین و مسکن تخلفات مربوط به تغییر کاربری و ساختمانهای بدون پروانه و میزان جریمه افزایش پیدا کرده است