سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی عراقی – استادیار دانشگاه مهندسی ، دانشگاه بیرجند ، معاون فنی شرکت مطالعات جام
عبدالرضا ابراهیمی – مدیر پروژه شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک تهران

چکیده:

یکی از اهداف طرح جامعه حمل و نقل ترافیک تهران ارزیابی اثرات طرح حا در محیط مجازی می باشد. ذر این مقاله پی از ارائه اجمالی مدل حمل و نقل و ترافیک شه تهران و نحوه ایجاد گزینه های مختلف حمل و نقلی به بررسی و مقایسه دو گزینه مصوب در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تهران (خطوط یک تا نه مترو) و طرح جامع شهرسازی (خطوط یک تا هفت مترو و رینگ قطار هوایی – پنج خط قطار هوایی) در خصوص سیستم حمل و نقل ریلی پرداخته و گزینه برتر از دیدگاه حمل و نقل و شاخص های زیست محیطی ارائه می گردد. شاخص های عملکردی عمده مود استفاده در مقایسه بین این دو گزینه شامل متوسط سزعت همسنگ سواری در شبکه ، نسبت مسافر _کیلومتر به طول خطوط مترو ، میزان نصرف بنزین ، میزان تولید آلاینده ها (co تولید شده) می باشد.