سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیورتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نرم‌افزار – موسسه آموزش عالی جهاد دانشگ
عبدالحید فطانت –
علی برجبان –

چکیده:

برای هر سیستم نرم‌افزاری ، بیماری‌های مختلفی می‌توان پیشنهاد کرد ، تناسب، به سادگی تشخیص و کنار گذاشته می‌شوند . برخی دیگر به عنوان کاندید معماری سیستم باقی می‌مانند انتخاب مناسب‌ترین آن‌ها ، چالش طرح معماری که همان معمار نرم‌افزار است می‌باشد . به همین خاطر تحلیل و ارزیابی معماری اهمیت پیدا می‌کند. ارزیابی معماری یک سیستم برای اطمینان از آنکه نیازهای ذینفع آن مختلف را پشتیبانی می‌کند از اهمیت خاصی برخوردار است و به همین دلیل به ماشین تراش شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد .طرق و رویکرد برای ارزیابی معماری وجود دارد . یکی از آن‌ها رویکرد کمی است که در صدد توافق عددی میزان برآورد شده نیازمندی‌ها و ویژگی‌های کیفی می‌باشد . رکعت دوم تحصیل معماری از نظر کیفی می‌پردازد که روش‌های مبتنی بر سناریو از این نوع هستند . روش saam اولین روش مشتری در صد یا می‌باشد که به منظور ارزیابی ویژگی‌های کیفی معماری نرم‌افزار مانند قابلیت نگهداشت، قابلیت اطمینان، قابلیت تجمیع و…. ارائه شده است . در روش saamcs پیچیدگی صندلی‌ها نیز مد نظر قرار می‌گیرد. این روش بر روی روش saam می‌باشد این روش سناریو هایی را که برآوردن آن‌ها مشکل می‌باشد شناسایی و هدف قرار می‌دهد .