سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده زرگری – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران، رئیسسازمان را هداری
رضا قویدلی ابرغان – کارشناس ارشد برنامه ریزی و حمل و نقل
احسان زمانیان – کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل ونقل

چکیده:

در این مقاله با هدفکاهشزمان سفروهزینه(شامل زمان سفر، استهلاک( مسافت- وسیله نقلیه) و مصرف سوخت) در یک شبکه شهری اقدام به معرفی روشهایی برای پیشنهاد پیکربندیهای بهینه در یک شبکه معابر شهری شده و سپس جهت مقایسه شاخصهای شبکه درپیکربندیهای EMME/ پیکربندیهای پیشنهادی با استفاده از مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران۲ پیشنهادی به دست آمده است.سرانجام با محاسبه هزینه در پیکربندهای ارائه شده، مورد مقایسه قرار میگیرند. تخصیص سفر در مدل حمل و نقل و ترافیک شهر تهران مبتنی بر الگوریتم فرانک-ولف،میباشد. جهت کاربردی نمودن، مطالعه موردی برای تعیین جهتمعابر در محدوده نازیآباد در منطقه ۱۶ شهرداری تهران ارائه شده است.