سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیررضا رضایی – برق منطقه ای اصفهان
امیررضا محمدباقری –

چکیده:

باتوجه به استفاده گسترده ازکابلها درصنعت برق شناسایی میزان طولعمر عایقی آنها امری انکارناپذیر است درحالیکه درسالهای اخیر بهدلایل اقتصادی توجه ویژه ای به کیفیت توان شدها ست دراین مقاله بررسی رفتارحرارتی کابل و ارزیابی طولعمر عایقی انها تحت شرایط مختلف کیفیت توان انجام شده است و تاثیر پارامترهای مختلف کیفیت توان بررفتارحرارتی کابل و عمرباقیمانده کابل بررسی شده است.