سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس وفائی صفت – دانشیار – دانشگاه امام حسین ( ع )- دانشکده فنی – گروه مکانیک
محمد تفضلی هرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین ( ع )- دانشکده فنی – گروه مکانیک

چکیده:

استفاده از گاز طبیعی فشرده ) ) CNG به عنوان سوخت جایگزین خودروها، باعث کاهش آلودگی هوا میگردد . مخازن کامپوزیتی که جهت ذخیره گاز استفاده میشوند، باعث کاهش بارهای اعمالی به خودرو میشود . یکی از پارامترهای مهم در طراحی این مخزنها، مقاومت آنها در برابر ضربه و جلوگیری از انفجار است . در این مقاله، اثر ضربه با سرعت پائین بر مخزن کامپوزیتی گاز طبیعی فشرده بوسیله روش اجزاء محدود مورد بررسی قرار گرفته است . رفتار مخزن تحت ضربه با سرعت و زوایای مختلف براساس معیار شکست چانگ ‐ چانگ ارائه گردیده و در نهایت، اثر وجود فشار گاز در داخل مخزن قبل و بعد از ضربه در شکست مخزن مورد تحلیل واقع شده است .