سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرهاد عسگری مهرآبادی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
محمدرضا خوشروان – دانشیار، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به بررسی و شناخت ویژگیهای شکست در مواد مرکب بافته شده با فیبر شیشه تحت بارگذاری در مودIII شکست پرداخته شده است . بدین منظور از روشی جدید برای ایجاد مودIII شکستدر آزمایشات بهره گرفته شده و از نمونه پیچش ترک لبه ۱ استفاده شده است . از جمله نتایج آزمایشگاهی می توان به نمودار مقاومت در برابر رشد ترک اشاره کرد که بر حسب طول ترک بدست آمده است . با استفاده از روش اجزا محدود یک حل عددی به صورت سه بعدی نیز انجام شده است که با استفاده از آن توزیع انرژی شکست در پهنای نمونه بدست آمده است . در حل عددی نیز برای محاسبهانرژی شکست، از روش بندش مجازی ترک ۲ استفاده شده است.