سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میثم محمدی امین – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
بهزاد قدیری – استادیار مهندسی مکانیک
حسن حدادپور – دانشیار مهندسی هوافضا – سازه

چکیده:

در این تحقیق به مدلسازی ایرودینامیکی رتبه کاسته جریان ناپایا حول بالهای نازک پرداخته شده است. هدف ارزیابی قابلیت فرمولبندی اجزای مرزی اخیرا توسعه یافته برای بالهای نازک در تحلیل ویژه و اعمال تکنیک کاهش مرتبه مود ویژه بوده است. ابتدا نحوه تشکیل مسأله مقدار ویژه از دستگاه معادلات حاکم تشریح میشود. سپس مراحل ایجاد مدل رتبه کاسته به دو شکل معمول با تصحیح استاتیک و اصلاحشده بدون نیاز به تصحیح استاتیک ارائه میشود. سرانجام نتایج بکارگیری هر دو نوع مدل در چند نوع مسأله ایرودینامیک ناپایا ارائه و مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. نتایج حاصل نشان میدهد که ترکیب تکنیک مدلسازی رتبه کاسته و فرمولبندی اجزای مرزی کارامدی محاسبات ایرودینامیک ناپایای بال نازک را بطور چشمگیری افزایش میدهد