سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین سیگاری – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگ
حمید سلطانیان زاده – قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگ
حمیدرضا پورزاده – آزمایشگاه تحقیقاتی بینایی ماشین،گروه مهندسی کامپیوتر،دانشکده مهن

چکیده:

دراین مقاله دو نوآوری علمی برای تحلیل ویدیوهای خبری ارایه شده است که عبارتنداز: آشکارسازی و تشخیص خودکار چهره گوینده خبر بدون اطلاعات اولیه و آشکارسازی مرز بین کلیپ های خبری درروش پیشنهادی برای اشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر از این اصل استفاده شده است که چهره گوینده خبر تنها چهره ای است که درطول پخش یک ویدیو خبری بارها مشاهده می شود برهمین اساس ابتدا تمام چهره های ویدیو اختبار آشکارسازی شده و چهره ای که بیشترین تکرار را داشته باشد به عنوانچهره گوینده خبر تعیین می شود پس از آشکارسازی چهره گوینده خبر آشکارسازی مرز بین کلیپ های خبری انجام شده است یکی از مهمترین مسائل درتحلیل ویدیو قطعه بندیآنها به بلوکهای زمانی کوچکتر برای پردازش بعدی است دراین مقاله آشکارسازی مرز بین بین کلیپ های خبری براساس یک موضوع بسیار رایج درتهیه و تولید ویدیو اخبار می باشد دراکثر ویدیوهای خبری نحوه پخش خبر چنین است که درابتدای هر خبر تصویر گوینده خبرقابل مشاهده است و پس از پخش تصویر او گزارش ویدیویی از خبر پخش میشود بنابراین می توان مرز بین خبرها را با آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده انجام داد روش پیشنهادی برای آشکارسازی و تشخیص چهره گوینده خبر و آشکارسازی مرز بین خبرها برروی چهار ویدیو از پایگاه داده TRECVID 2006 مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بسیار خوبی حاصل شد