سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی دادخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

مدل سازی ویبرو آکوستیک خارجی، جهت حصول به مدل صحیح دینامیکی از سازه و نیز تخمین نویز انتشاری در سیال بینهایت یا نیمه بینهایت انجام می شود که در آن، حل همزمان معادلاتدینامیک سازه ای به همراه معادله انتشار صوت، اجتناب ناپذیر است.در تحقیق حاضر، مدل توصیفی ارتعاش سازه در سیال نیمه بینهایت ارائه و سپس در دو حالت سیال تراکم پذیر و تراکم ناپذیر، حل می شود. در رژیم فرکانس پایین که حل، ساده تر است از معادله لاپلاس و در رژیم فرکانس بالا از معادله لاپلاس با ماتریس اصلاحی وزنی استفاده می شود. پس از حل معادلات و محاسبه فرکانسهای طبیعی، دیده شد که نتایج، تطبیق خوبی با سایر روشها داشته و مدل ساخته شده می تواند برای محاسبه فرکانسهای طبیعی و نویز انتشاری شناورها توسعه یابد