سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد نیک نفس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی
غلامرضا زارع پور – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

تعیین زمان مناسب تعویض روغن روانکاردرتجهیزات صنعتی به ویژه موتورهاه همواره از چالشهای عمده دربحث نگهداری تجهیزات صنعتی بودها ست زوال و فرسودگی روغن روانکار با تغییر مشخصه های روغن درطول کارکرد آن قابل ارزیابی است دراین تحقیق سعی شده که با ارزیابی تاثیرگذارترین مشخصه ها دروضعیت کیفی روغن موتور به تحلیل وضعیت ان پرداخته شود رویکرد مورد استفاده جهت تحلیل وضعیت روغن کاربرد منطق فازی و پیاده سازی دانش شخص خبره درزمینه روانکاری و آنالیز روغن درقالب یک سیستم فازی می باشد دراین تحقیق موتور دیزل لوکوموتیو به عنوان موتور مورد مطالعه و داده های آنالیز روغن این موتور به عنوان داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفته اند نتایجتحلیل های آماری نشان از وجود الگویی خاص درروند فرسودگی روغن دارد با کشف این الگو و پیاده سازی آن درقالب سیستم فازی هوشمندسازی فرایند تعیین وضعیت کیفی روغن به انجام رسیده است و نتایج به خوبی با نتایج آزمایشگاهی معتبرسازی شده اند.