سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبداله مهرپناهی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی
سیدمصطفی حسینعلی پور – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم وصنعت ایران
کامبیز رضا پور – دکترای مهندسی مکانیک، دفتر خصوصی سازی صنعت برق، وزارت نیرو

چکیده:

هدفمندسازی یارانه ها و آزادسازی بازار انرژی در کشور لزوم بازنگری در هزینههای ناشی از تولید، توزیع و انتقال برق را تبیین مینماید. بخش تولید برق به لحاظ اثر هزینه ای آن بر هزینه نهایی برق مصرفی از اهمیت بالایی برخورداراست. نیروگاههای حرارتی با تامین حدود ۸۵ % و از میاننیروگاههای حرارتی، نیروگاههای گازی با اختصاص بیش از %۳۴ ، بعنوان مهمترین بخش تولید برق شناخته شده اند . با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تعیین هزینه برق تولیدی این دسته از نیروگاهها بخصوص با توجه به میانگین راندمان نسبتا پایین آنها در ایران ( حدود ۲۹ %) ضروری خواهد بود. از مواردی که در این مقاله به آنها پرداخته شده است، تخمین میزان تلفات حرارتی و اتلاف هزینه ناشی ازاین تلفات خواهد بود. علاوه بر آن به تخمین پتانسیل بازیاب حرارت از انرژی تلف شده در نیروگاههایی که حائز شرایط لازم جهت تبدیل به نیروگاههای سیکل ترکیبی هستندپرداخته شده و میزان اثر این عملیات بر آنها مورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت مقاله سعی دارد که به تفکیک نیروگاههای گازی موجود از لحاظ تامین شرایط لازم جهت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها پرداخته و اثر بازیاب حرارت در آنها را مورد بررسی قرار دهد.