سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحسین یزدانی – کارشناس ارشد مدیریت بحران، سازمان مدیریت بحران کشور
صالح ملک پور – کارشناسارشد مهندسی زلزله، سازمان مدیریتبحران کشور

چکیده:

مطالعه حاضر به بررسی وضعیت حوزه مدیریت بحران با چشم انداز بین المللی و ملی می پردازد. در بخش تحلیل وضعیت مدیریت بحران در دنیا به بررسی انواع سیستم های کنترل سوانح رایج در دنیا پرداخته شده و سپس مطالعات تطبیقی در مورد ساختار مدیریت بحران در کشورهای آمریکا، ژاپن و ترکیه انجام گرفته است. در بخش تحلیل وضعیت مدیریتبحران کشور به بررسی سابقه تاریخی بلایا و همچنین تاریخچه قوانین و مقررات مصوب در خصوصمدیریت بحران در ایران پرداخته شده است. در نهایت با توجه به چشم انداز بیست ساله توسعه کشور، اهداف کلان مدیریت بحران در کشور بیان شده است.