سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید رضا معماریان – کارشناس ارشد مهندسی معماری کشتی – گرایش سازه – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا خدمتی – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رضا زراعی – مربی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

چکیده:

ورق های تقویت شده آلومینیومی مورد استفاده در کاربردهای دریایی از جمله ورق های بکار گرفته شده در کف و دیواره ی شناور های تندرو جنبه ها و ملاحظات متنوع طراحی را متأثر از عوامل و فاکتورهای متفاوت در خود داشته که از آن جمله م یتوان به بررس ی حاضر اشاره داشت . مطالعه مد نظر با در نظر داشتن طراحی حالت حد نهایی، تعیین ماکزیمم استحکام نهایی را دنبال م ینماید. جنس ورق و تقویت کننده متصل به آن آلیاژ آلومینیوم AA6082-T6 می باشد. با استفاده از نرم افزار انسیس ورق هایی با سه شکل مختلف تقویت کننده مدل سازی شده است تقویت کننده ها به سه حالت تی شکل، ال شکل و فلت می باشند. هر نوع ورق تقویت شده در نرم افزار انسیس مدل شده و مورد بارگذاری درون صفحه ای دو محوری و فشار جانبی قرار گرفته است. در نتیجه استحکام نهایی ورق های تقویت شده بدست آمده است و در ادامه به کمک رگرسیون، فرمول هایی برای تخمین استحکام نهایی این نوع ورق ها ارائه شده است.