سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسن پایگانه – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران
کرامت ملک زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
منصور کاردان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید رجایی تهران

چکیده:

در این مقاله، ابتدا سیستم معادلات حاکم بر ارتعاشات آزاد ورق ساندویچی با استفاده از چندجملهایهای با ضرایب نامعلوم برای جابجاییهای هسته با در نظرگرفتن تنشهای صفحهای در هسته و استفاده از تئوری برشی مرتبه اول برای رویهها بدست میآیند. معادلات ارتعاشات آزاد در شرایط مرزی تکیهگاه ساده در رویههای بالا و پایین با هسته همگن با وارد کردن معادلات مربوط به بستر الاستیک با استفاده از تئوری پاسترناک حل میشوند. سپس آنالیز دینامیکی ورق چند لایه کامپوزیتی ساندویچی تحت بار ضربهای عرضی با سرعت آرام انجام می شود و مقادیر نیرو و خیز ورق در حین ضربه و تأثیر تغییرات مدول فنری عمودی و مدول برشی فونداسیون الاستیک بر فرکانسهای طبیعی ورق و نیرو و خیز در حین ضربه آرام مورد بررسی قرار میگیرد