سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین قلی زاد – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
مجید رستمی بهنمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

نگهداری و مقاوم سازی امکانات و سازه ها در لحظات بحران مورد نظر سازمانهایی از جمله سازمان پدافند غبر عامل و پالایشگاه و سازمانهایی که سازه های مهم را نگهداری میکنند، میباشد. مخازن سوخت از جمله سازه هایی هستند که در پالایشگاه ها در برابر بارهایی مانند انفجار قرار می-گیرند. در نتیجه بررسی راههای مقاوم سازی و عملکرد رفتار انفجار بعد از برخورد با آنها میتواند حائز اهمیت باشد. در این مقاله از دایک بتنیبرای کاهش بار انفجار و بررسی رفتار انفجار پس از برخورد با آن پرداخته شد که دایک با این ابعاد توانسته است جلوی انفجار را بگیرد و در کاهش واختلال آن موثر باشد. در این تحقیق از نرم افزارAutodyn برای انجام آن استفاده شده است.