سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ترابی – گروه مهندسی هوافضا، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران
مرتضی بیاتی – شرکت مدیریت تولید برق ری

چکیده:

در خلال فرآیند بازرسی های دوره ای توربین گازی واحد ۳۲ نیروگاه ری، تعداد ۳۹ ترک با اندازه ها و جانمایی مختلف در دیسک شماره ۱۱ کمپرسور مشاهده شد که شروع تمامی ترک ها از محل اتصال پره های روتور کمپرسور به دیسک بود. بررسی های چشمی نشان داد که علت شروع ترک ها، سایش پره ها و دیسک در محل اتصال آنها بوده و رشد ترک ها در اثر پدیده خستگی سایشی اتفاق افتاده است. چهار راه کار برای تعمیر دیسک پیشنهاد شد. راه کار اول برداشتن کلیه ترک هایایجاد شده در دیسک Blending) بود. راه کار دوم، سوم و چهارم به ترتیب برداشتن پره های روتور متصل به دیسک مرحله ۱۱ ، برداشتن کلیه پره های روتور و استاتور مرحله ۱۱ کمپرسور به طور همزمان و برداشتن پره های روتور متناظر با ترک های ایجاد شده در دیسک بود. گرچه راه حل اول بر روی دیسک موردنظر اجرا شده و واحد تاکنون در حال بهره برداری است، لیکن، در این پژوهش، راه حل دیگری بر مبنای تحلیل های دینامیک سیالات محاسباتیCFD) پیشنهاد می شود که می تواند به عنوان یک راه حل جایگزین برای تعمیر و راه اندازی مجدد واحدهای توربین گازی با آسیب مشابه مطرح شود