سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کورش صیاد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات سازه هوافضا تهران

چکیده:

درپیچش ژئودزیک مخزن یکپارچه کامپوزیتی بسته به قطر سوراخ ها درعدسی های مخزن زوایای پیچش لایه های هلیکال درمحل گذر عدسی ها به استوانه مقادیر معلومی بوده که معمولا با زاویه بهینه لایه های هلیکال دربخش استوانه متفاوت می باشند بدین ترتیب درپروسه تولید مخزن رعایت پیچش ژئودزیک در عدسی ها و یا رساندن زاویه پیچش به مقدار بهینه آن از لبه های استوانه به سمت بخش میانی آن تغییر زاویه پیچش در طول استوانه در پی خواهد داشت از طرفی براساس روابط تحلیلی به لحاظ جرمی و استحکامی برای محدوده های مختلف زاویه هلیکال سیستمهای مختلف لایه چینی نظیر سیستمهای لایه چینی هلیکال +حلقوی ، هلیکال+اکسیال و سیستم هلیکال تنها مطرح می باشد دراین مقاله وابستگی بین زاویه لایه های هلیکال و سیستم لایه چینی بهینه بخش استوانه ای مخزن یکپارچه کامپوزیتی برپایه روش تحلیلی با درنظر گرفتن اثرسوراخهای قطبی در عدسی ها بررسی می شود.