سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرش اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و م
مهدی معرفت – دانشیار تبدیل انرژی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مک

چکیده:

مدلی برای هرکدام از مکانیزم های انتقال حرارت دخیل در عایق چند لایه ارائه شد. همچنین مدلی برای در نظر گرفتن اثر همزمان این مکانیزم ها پیشنهاد شد و با استفاده از قانون فوریه رسانش معادل عایق به دست آمد. با رسم نمودارهای رسانش حرارتی نسبت به پارامترهای مختلف و مقایسه نتایج عددی با داده های تجربی، مشخص شد که مدل پیشنهاد شده از دقت خوبی برخوردار است. با مشاهده ی رفتار نمودارهای رسانش حرارتی، نتیجه گرفته شد که به ازای مقادی کم اختلاف دما( تا حدود ۳۰۰ کلوین)، می توان برای کاهش وزن و هزینه از عایق هایی با ضخامت و چگالی کمتر استفاده کرد.