سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی ترکاشوند – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی- دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد جواد خانجانی – استاد بخش مهندسی عمران- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

انرژی انواج دریا در دریاچه های جزر و مدی به روش های مختلفی قابل تسخیر است. یکی از این روش ها با راندمان اقتصادی بالا ، استفاده از سیستم ستون های نوسانی آب می باشد. در طراحی بهینه این سیستم ها ، پارامترهای متعددی تاثیر گذار می باشد که از جمله آنها شکل هندسی سیلندر شناور خواهد بود. در تحقیق حاضر تاثیر ابعاد هندسی سیلندر شناور بر مقدار ارتفاع موج تفرق یافته، در درون آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تئوری پتانسیل موج متفرق برای چهار حالت نتفاوت تحلیل عددی گردیده است. محاسبات مذکور با استفاده از نرم افزار مطلب انجام شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که مقدار ارتفاع موج متفرق یافته با ابعاد سیلندر ارتباط مستقیم دارد که این ارتباط از روند خاصی تبعیت نمی کند. این نتایج را می توان مبنای علمی پروژخ خای عملی قرار داد.