سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ترک قشقایی نژآد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
ناصر اسدی – دکترای هیدروژئولوژی

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تحلیل هیدروژئولوژیکی تاقدیس بیرگ با استفاده از عوامل تاثیر گذار برروی خصوصیات هیدروژئولوژیکی سازندهای کارستی همچون عوامل ساختاری: به ویژه شکستگی ها لیتولوژی، توپوگرافی و زهکشی می باشد جهت انجام این تحقیق ابتدا مطالعه زمین شناسی و زمین شناسی ساختاری شامل چین خوردگی ها، گسل ها و شکستگی ها انجام شد. برای بررسی و تعیین ارتباط شکستگی ها با محل ظهور چشمه ها پارامترهایی همچون تراکم شکستگی ها فاصله از شکستگی ها و جهت غالب آنها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از سنجش از دور جهت استخراج شکستگی ها استفاده شد دراین راستا از نرم افزار های ERMAPPER، ENVI4 جهت اعمال فیلترهای Directional، High Pass برروی تصویر ماهواره لندست TM، همچنین از GIS نیز کمک گرفته شد نتایج نشان میدهد بیشترین برونزد چشمه ها در محدوده های شیب ۳۵-۰ درصد می باشد.