سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر جمالی – دانشجوی دکتری
شاهرخ شاه حسینی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
یعقوب بهجت – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

کارحاضر به بررسی رفتارجریان گاز – ذره دریک رایزر بسترسیال گردشی به بلندی ۱/۱۱۲ متر می پردازد شبیه سازی سه بعدی جریان سرد دررایزر برای هردوفاز گاز سیال هوا و فاز جامد ذرات آلومینای تک سایز کاتالیست FCC براساس فرض جریان آشفته و همدما به کمک روش K-e انجام شده است برای مدلسازی عدید روش حجم محدود و درشرایط ناپایا برای هردوفاز دیدگاه اویلری – اویلری دنبال و چندین مدل درگ انتخاب شده است دراین تحقیق شرایط هیدرودینامیکی بسترسیال با بررسی برخی از مشخصه های جریان شامل سرعت کسرحجمی و فشاربرای هرفاز صورت گرفت و پروفایلهای مربوطه بدست آمد با تغییر درنرخ سیرکولاسیون ذرات جامد ساختار یکپارچه جریان هسته – حلقوی دربستر مشاهده شد و با معرفی و تفکیک چندین منطقه دربستر نگارنده به توصیف رفتاری فازها به ویژه ذرات جامد درحاشیه دیواره رایزرپرداخته است