سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مهرانفر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه دامغان
علی یساقی – دکتری تکتونیک، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مطالعه هندسه ساختاری و سازوکار جنبشی بخش شرقی گسل طالقان در جنوب البرز مرکزی ارائه شده است. گسل طالقان از گسل های البرز مرکزی می باشد که هندسه و سازوکار جنبشی آن در مطالعات مختلف،متفاوت ذکر شده بگونه ای که از آن را به عنوان گسل فشارشی با شیب به سوی جنوب و یا شمال تا راستالغز چپ گرد یاد کرده اند. برداشت های ساختاری از هندسه و نشانگرهای جنبشی از پهنه گسل طالقان در برشهای نساء و گاجره در شرق دره کرج -چالوس نشان داد که گسل طالقان در این بخش با شیبی به سوی جنوب غرب و سازوکار غالب معکوس با مولفه کوچکتر امتدادلغزی چپ گرد موجب تشکیل دو ساختاربالاجسته شدهکه در راستای آن نهشته های پرمین و ژوراسیک به ترتیب بر روی واحدهای ژوراسیک – کرتاسه و ائوسن کرج رانده شده است.