سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشته عابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
سعید افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران
محمد مهدی خطیب – دانشیار، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
علی اصغر مریدی فریمانی – استادیارفدانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب خمیدگی شمالی-جنوبی تراست اصلی زاگرس و زون برشی دهشیر واقع شده است. تحلیل هندسی ساختارهای منطقه نشان داد که: شیب برخی از گسل های معکوس در جهت SW میباشد. این جهت شیب برخلاف جهت عمومی شیب گسلها در زون ساختاری زاگرس NE می باشد. این باعث حذف یال شمال شرقی برخی چین های منطقه با روند NW-SE شده است. تحلیل و ایجاد ارتباط منطقی بین ساختارها و شواهد برداشت شده همگی موید اثر جنبش راستا لغز راستگرد در منطقه داراب میباشند که باعث ایجاد روندهای ساختاری متفاوت در زون ساختاری زاگرس در این منطقه شدهاند.