سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیروس قنبری – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
منیر یاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
افسانه یاری – دانش آموخته کتابداری

چکیده:

تنوع قومی متن ژئوپلتیک ایران چالشهایی رابرای کشور بهمراه دارد که برخی درقالب تهدید و برخی دیگر به شکل فرصت ظهور وبروز می یابند بدیهی است مدیریت عالی نظام می بایست برای هردووجه این چالشها استراتژی متناسبی طراحی و اتخاذ نماید مساله تنوع و تکثر قومی کشور زمانی که با اهداف استعماری بیگانگان همراه می شود به منبعی برای تهدید علیه امنیت کشور تبدیل میشود ورود عناصر بیگانه به ساخت سیاسی کشور با ابزار ناهمگونی اقوام و اقلیت های قومی به سهولت صورت میگیرد از سوی دیگر پراکندگی جغرافیایی اقوام ایرانی و قرارگرفتن آنها درمناطق مرزی ایران باعث شده است که به سهولت دردسترس امواج ارتباطی دشمن بوده و موردهجوم تبلیغاتی دشمن برعلیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرابگیرند لذا دراین مقاله همگرایی اقوام ایرانی مورد بررسی قرارگرفت