سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد حسینی بندرآبادی – مدیرعامل، فوق لیسانس فیزیک دریا، شرکت مهندسین مشاور دریا نگار پارس
محمدرضا اللهیار – مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر، فوق لیسانس سازه دریایی، سازمان بنادر و د
محمود توکلی – لیسانس عمران سازه، رییس اداره طرحهای زیربنایی، سازمان بنادر و دریانو
محمدسعید مدیحی – کارشناس، فوق لیسانس سازه دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

پروژه پایش و شبیه سازی بخشی از سواحل استان سیستان و بلوچستان و استان بوشهر گام نخست از پروژه ملی است که از طریق اداره کل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی به مورد اجرا گذاشته شده است. اندازهگیریهای دریایی در پروژه پایش و شبیه سازی سواحلاستان سیستان و بلوچستان و استان بوشهر در سه منطقه مطالعاتی مورد نظر بوده است. اندازهگیریهای دریایی در خلیج چابهار بعنوان مرحله اول و بعنوان دو مرحله بعدی از منطقه خلیج نایبند تا دیر و از منطقه لاور تا بندر دیلم به مورد اجرا گذاشته شده است. اندازهگیریهای انجام شده طی مراحل مختلف این پروژه شامل اندازهگیریهای متعددی بوده که از جمله آنها اندازهگیری موج و جریان، جزرومد،پروفیل برداری ساحلی، برداشت خط ساحل و برداشت نمونه رسوب در طول سواحل میباشند تجهیزات متفاوتی از سرعت سنجهای نوع داپلری که عموماً با نامADCP شناخته میشوند برای اندازهگیری موج و پروفیل جریان جزرومدسنجهای نوع فشاری برای اندازهگیری و تجهیزات نقشه برداری و نمونه برداری برای سایر کارهای میدانی مورد استفاده قرار گرفته است. در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از اطلاعات موج، جریان و جزرومد بدست آمده از اندازهگیریها در ایستگاههای گناوه و دیلم، تحلیلی از تأثیر طوفان بر جریان منطقه ارائه گردد