سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید منتظری – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
سمانه افیونی زاده اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی

چکیده:

درزمستان دمای ایران بیشتر تحت تاثیرعوامل بیرونی همچون سامانه های شرقی و غربی است و از عوامل محلی تبعیت نمی کند این عوامل گاهی منجر به ناهنجاری هایی دمایی و ایجاد دماهای فرین درکشور میشود دماهای فرین شاهدی برپدیده تغییر اقلیم است شناخت چگونگی تشکیل و عمکرد آنها دراقلیم شناسی همدیدحائز اهمیت است برای شناخت الگوهای موثرفرارفت دمایی که منجر به ایجاد دماهای فرین شده اند پایگاه داده ای متشکل از داده های دمایی ۶۶۳ ایستگاه هواشناسی ایجاد و دماهای روزانه با روش میان یابی به داده های مناسب تبدیل شد سپس برای شناسایی دماهای فرین از نمایه انحراف بهنجار شده دما NTD استفاده شد بدین صورت که انحراف دمای هرروزخاص نسبت به میانگین بلند مدت آن مقایسه و محاسبه شده است نمایه انحراف بهنجار شده دمای بیشتر از ۲ نشان دهنده وقوع گرمای فرین میب اشد دردی ماه سال ۱۳۷۵ مقدار نمایه به مدت ۷ روز از ۲ بیشتر شده است بررسی آماری دمای این روزها با میانگین ها ی بلندمدت درایستگاه های شاهد این موضوع را تایید می کند.