سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هادی صمدی قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری
هادی نظرپور – دکتری سازه
امیر کاووسی – دکتری راه و ترابری

چکیده:

یکی ازروشهای انتخاب بهترین نوع روسازی مطابق با شرایط پروژه تحلیل هزینه های چرخه عمر می باشد که ابزاری است برای ارزیابی و مقایسه میان گزینه های مختلفی که سطح یکسانی از خدمت را به کاربران ارائه میدهند بطور کلی در چرخه عمر روسازی هزینههای ساخت نگهداری و هزینهایی که به کاربران راه تحمیل می گردد در نظر گرفته می شود دراین تحقیق هزینه های ساخت روسازی های بتنی مسلح درزدار و بتن آسفالتی گرم به عنوان بخشی از فرایند تحلیل هزینه چرخه عمر برای ترکیبات مختلف ترافیک و خاک بستر محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند محاسبات برای چهار ترکیب مختلف ترافیکی در سه نوع بستر متفاوت با استفاده از شاخص ترافیک و فرضیاتی مطابق با شرایط کشور انجام گرفته است.