سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا شهرکی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه سیستان و بلوچستان
مهدی ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

کشور ایران با توجه به غنای ذخایر معدنی و منابع سرشار از انرژی از پتانسیل مناسبی جهت توسعه صنایع برخوردار است. با این حال تحلیل هزینه های انرژی و حمل و نقل با توجه به ماهیت اینگونه صنایع یعنی حجم بالای حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی و انرژی بر بودن آنها اهمیت بالای دارد. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و به دنبال آن افزایش قیمت حامل های انرژی، هزینه تولید از دو طریق افزایش خواهد یافت که اولی به صورت مستقیم ناشی از افزایش هزینه تامین انرژی بنگاه و دیگری نیز بطور مستقیم به دلیل افزایش هزینه حمل و نقل، مواد اولیه و خام، افزایش حجم نقدینگی مورد نیاز، افزایش هزینه های منابع آنسانی و … است . پژوهش حاضر، به تحلیل هر واحد هزینه حمل و نقل مواد اولیه و محصولات تولیدی در شرایط معمول و پس از اجرای هرفمندسازی یارانه ها در صنایع فولادسازی با استفاده از شاخص کارایی شکلهای مختلف سازماندهی تولید و بررسی تاثیر رشد هزینه های سوخت پس از حذف یارانه ها پرداخته و ضرورت توجه به موضوع مکانیابی و طارحی صحیح مسیرهای دسترسی به این واحد به عنوان یک فرصت د رجهت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده را مورد بررسی قرار داده است.