سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا احدی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
عسکر حسین پورآهنگری – کارشناس ارشد مهندسی ایمنی در راه آهن

چکیده:

حادثه خروج از خط به عنوان یکی از مهمترین سوانح ریلی درجهان شناخت می شود وقوع این نوع حادثه درایران نیز از بیشترین فراوانی برخوردا ربوده و مطابق آمارهای سال گذشته تقریبا ۱۸ برابر بیشتر از متوسط کشورهای عضو اتحادیه بین المللی راه آهن ها بوده است خوشبختانه طی سالهای اخیر این نسبت به نحو قابل توجهی کاهش یافته است دراین مطالعه با توجه به اهمیت حوادث خروج از خط عوامل موثر دربروز ان شناسایی و خسارت ناشی از اینگونه حوادث برآورده شده است همچنین اقدامات و راهکارهای عملیاتی کاهش تعداد سوانح خروج از خط برای رسیدن به متوسط کشورهای عضو UIC ارایه و هزینه های اجرایی آن ها در دوره های زمانی مشخص برآورده شده است در پایان نیز تحلیل اقتصادی خسارتهایناشی از حوادث خروج از خط قطارهای باری با هزینه راه کارهای کاهش ریسک مقایسه شده و با توجه به تحلیل نتایج مشخص گردید که با اجرایی نمودن این راه کارها نرخ بروز حوادث ریلی بخصوصحوادث خروج از خط کاهش می یابد و علاوه بر ارتقا سطح ایمنی در راه آهن جمهوری اسلامی ایران منافع اقتصادی قابل توجهی نیز ایجاد می گردد.