سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود رحیمی – دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
محمدرضا احدی – عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
وحید مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

تصادفات جاده ای حتی د رکشورهای توسعه یافته صنعتی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی می باشد هم اکنون درصد بالایی از تلفات غیرطبیعی ناشی از تصادفات ترافیکی است هزینه چشم گیر تصادفات آنقدر قابل توجه و سنگین است که درچند دهه اخیر علاوه بر کشورهای توسعه یافته حتی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز به دقت این هزینه ها را مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار میدهند و ارزیابی نتایج آن در تصمیم گیری های فنی و اقتصادی مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان شبکه راه ها قرار میگیرد. دایره این صدمات بسیار گسترده بوده و تقریبا تمام افراد یک جامعه مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر قرار میدهد در کشورهای د ر حال توسعه دامنه تصادفات و ضایعات ناشی از آن بشدت در حال گسترش است و ایران نیز از این جهت یکی از نقاط بحرانی جهان به حساب می اید.