سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید صالح عقیلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علوم وفنون مازندران
مرتضی اسکندری قادی – دانشیارگروه علوم پایه مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
عزیزاله اردشیربهرستاقی – دانشجوی دکترای سازه، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران.

چکیده:

در این مقاله یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی دو لایه ای در نظر گرفته می شود که محور ایزوتروپی آنها موازی هم بوده وعمود برسطوح تماس آنها می باشد. این مجموعه تحت اثر نیروی استاتیکی یک شالوده صلب دایره ای قراردارد. نیروی وارده از دیسک بر سطح لایه فوقانی نیم فضا را با نیروهای یکنواختی خطی که برمحیط دایره های متحد المرکزی به شعاع متغیر( از صفر تا شعاع دیسک) وارد می شود به کمک تابع دیراک در معادلات معرفی می کنیم. بعد از حل معادلات، روابط تنش، تغییر مکان و سختی قائم محیط به صورت گرافها و جدول در حالت استاتیکی ارائه می شود