سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا ناصری – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
امیرحسین یزدانی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

کاهش سطح مقطع ماده ی فلزی تحت فشار وارده برآن درقالبی خاص و تشکیل پروفیل خاص هندسی درخروجی قالب را اکستروژن مینامند اکستروژن لوله جهت تولید لوله های بدون درز بسیار مورد استفاده قرارمیگیرد دراین فرایند نیروی مورد نیاز جهت سیلان ماده درقالب و فرم دهی آن برای انتخاب مناسب پرس و طراحی قالب بسیارحائز اهمیت است دراین تحقیق با استفاده ازه روش المان محدود و توسط نرم افزار شبیه ساز اباکوس تحلیل نیرویی فرایند اکستروژن لوله انجام و مقادیر بدست آمده با نتایج حاصله از روش تئوری و آزمایشگاهی مقایسه شد و انطباق قابل قبولی بدست آمد.